Rm 6

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rm 6 (Docisnąć) - ręczny i słuchowy sygnał podawany przy manewrach oznaczający, że tabor kolejowy należy docisnąć w celu sprzęgnięcia lub rozprzęgnięcia.

  • Dzienny obraz sygnału: kilkakrotne zbliżenie do siebie wyciągniętych poziomo przed siebie rąk
  • Nocny obraz sygnału: białe światło latarki przerywane w krótkich odstępach czasu skierowane w stronę maszynisty


Źródło[edytuj]

§94 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)