Niewykorzystywane właściwości

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ta strona wymienia niewykorzystywane właściwości, które są zadeklarowane, choć żadna inna strona z nich nie korzysta. Odmiennego spojrzenia dostarczają wykazy na stronach specjalnych wszystkich oraz pożądanych właściwości.

Lista właściwości

 1. Annotation of typu Strona
 2. AnnotationComment typu Tekst
 3. AnnotationMetadata typu Kod
 4. At fb grupa typu Tekst
 5. At publikacja na FB typu Data
 6. Geo gmina typu Tekst
 7. Geo powiat typu Tekst
 8. Ks czytelnik typu Tekst
 9. Ks sygnatura typu Tekst
 10. Ks sygnatura topograficzna typu Tekst
 11. Ks sygnatura topograficzna czasowa typu Tekst
 12. Ks wydanie typu Tekst
 13. Ks wypożyczona przez typu Strona
 14. LastModificationDate typu Data
 15. LastModificationUser typu Strona
 16. Lw podtyp typu Tekst
 17. Lw przebudowany na typu Tekst
 18. Lw przebudowany z typu Tekst
 19. Pw bocznica rodzaj typu Tekst
 20. Pw ostatni rodzaj typu Strona
 21. Pw semafory typu Tekst
 22. Tr gniazda sterowania typu Tekst
 23. Tr klimatyzacja typu Tekst
 24. Tr liczba siedzeń typu Tekst
 25. Tr naprawa rok typu Tekst
 26. Tr ostatnia malatura typu Tekst
 27. Tr piasecznica typu Wartość logiczna
 28. Tr podtyp typu Strona
 29. Tr przebudowany na typu Tekst
 30. Tr przebudowany z typu Tekst
 31. Tr przetwornica typu Tekst
 32. Tr rodzaj siedzeń typu Tekst
 33. Tr rok odstawienia typu Tekst
 34. Tr smarowanie obrzeży typu Wartość logiczna
 35. Tr stan fabryczny typu Wartość logiczna
 36. Tr termin dopuszczenia typu Tekst
 37. Tr typ odbieraka typu Tekst
 38. Tr uwagi typu Tekst
 39. Tr użytkownik typu Tekst
 40. Tr właściciel typu Tekst
 41. Xzk Lok Lk typu Strona
 42. Foaf:homepage typu URL
 43. Foaf:knows typu Strona
 44. Foaf:name typu Tekst
 45. Owl:differentFrom typu Strona