Niewykorzystywane właściwości

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ta strona wymienia niewykorzystywane właściwości, które są zadeklarowane, choć żadna inna strona z nich nie korzysta. Odmiennego spojrzenia dostarczają wykazy na stronach specjalnych wszystkich oraz pożądanych właściwości.

Lista właściwości

 1. Annotation of typu Strona
 2. AnnotationComment typu Tekst
 3. AnnotationMetadata typu Kod
 4. Geo gmina typu Tekst
 5. Geo powiat typu Tekst
 6. LastModificationDate typu Data
 7. LastModificationUser typu Strona
 8. Lw podtyp typu Tekst
 9. Lw przebudowany na typu Tekst
 10. Lw przebudowany z typu Tekst
 11. Pw bocznica rodzaj typu Tekst
 12. Pw ostatni rodzaj typu Strona
 13. Pw semafory typu Tekst
 14. Tr gniazda sterowania typu Tekst
 15. Tr klimatyzacja typu Tekst
 16. Tr liczba siedzeń typu Tekst
 17. Tr naprawa rok typu Tekst
 18. Tr ostatnia malatura typu Tekst
 19. Tr piasecznica typu Wartość logiczna
 20. Tr podtyp typu Strona
 21. Tr przebudowany na typu Tekst
 22. Tr przebudowany z typu Tekst
 23. Tr przetwornica typu Tekst
 24. Tr rodzaj siedzeń typu Tekst
 25. Tr rok odstawienia typu Tekst
 26. Tr smarowanie obrzeży typu Wartość logiczna
 27. Tr stan fabryczny typu Wartość logiczna
 28. Tr termin dopuszczenia typu Tekst
 29. Tr typ odbieraka typu Tekst
 30. Tr uwagi typu Tekst
 31. Tr użytkownik typu Tekst
 32. Tr właściciel typu Tekst
 33. Xzk Lok Lk typu Strona
 34. Foaf:homepage typu URL
 35. Foaf:knows typu Strona
 36. Foaf:name typu Tekst
 37. Owl:differentFrom typu Strona