Właściwości

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ta strona wymienia właściwości dostępne dla tej wiki oraz liczniki ich użycia. Dla utrzymania aktualności statystyk liczników zaleca się regularne uruchamianie skryptu administracyjnego statystyk właściwości. Odmiennego spojrzenia dostarczają wykazy na stronach specjalnych właściwości niewykorzystywanych oraz pożądanych.

Lista właściwości

 1. Dopuszcza wartość„Dopuszcza wartość (Allows value) jest predefiniowaną właściwością, która może zdefiniować listę dopuszczalnych wartości ograniczających przyporządkowania wartości dla właściwości. (Allows value) (18)
 2. Annotation of + typu Strona (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 3. AnnotationComment + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 4. AnnotationMetadata + typu Kod (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 5. Art autorzy typu Tekst (6934 użycia)
 6. Art czasopismo typu Tekst (6599 użycia)
 7. Art dod przez użytkownika typu Tekst (3 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 8. Art dodany przez typu Strona (974 użycia)
 9. Art dubel typu Wartość logiczna (974 użycia)
 10. Art juror typu Strona (4 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 11. Art nazwa użytkownika typu Tekst (3 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 12. Art numer wydania typu Tekst (6599 użycia)
 13. Art oceniony przez typu Strona (975 użycia)
 14. Art omówienie typu Tekst (6593 użycia)
 15. Art pkt użytkownika typu Tekst (3 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 16. Art poprawiony przez typu Strona (4 użycia)
  • Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
  • Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ Strona).
 17. Art punkty d typu Liczba (974 użycia)
 18. Art punkty p typu Liczba (4 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 19. Art rok publikacji typu Tekst (6598 użycia)
 20. Art strony typu Tekst (6599 użycia)
 21. Art sygnatura typu Tekst (6598 użycia)
 22. Art słowa kluczowe typu Tekst (28 743 użycia)
 23. Art tytuł typu Tekst (6597 użycia)
 24. At fb grupa + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 25. At publikacja na FB + typu Data (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 26. Change propagationTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. typu Kod (2 użycia)
 27. OdpowiadaTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. (Corresponds to) (0)
 28. Creation date„Creation date” jest predefiniowaną właściwością, która odpowiada dacie pierwszej wersji tematu i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. typu Data (20 716 użycia)
 29. Display precision of„Display precision of” jest predefiniowaną właściwością, opisującą precyzję wyświetlania (w cyfrach dziesiętnych) dla liczbowych typów danych. typu Liczba (0 użycia)
 30. Display title of"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki. typu Tekst (2957 użycia)
 31. Wyświetlane jednostkiTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. (Display units) (0)
 32. Równoważne URI„Równoważne URI (Equivalent URI)” jest typem danych i predefiniowaną właściwością do reprezentowania wartości URI/URL i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. (Equivalent URI) (0)
 33. Form TypeTa właściwość jest unikalna dla tej wiki. typu Tekst (1 użycie)
 34. Geo gmina + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 35. Geo powiat + typu Tekst (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 36. Has fields"Has fields" is a predefined property to define a list of properties used with a record typed property and is provided by Semantic MediaWiki. (0)
 37. Has improper value for"Has improper value for" is a predefined property that tracks input errors for irregular value annotations and is provided by Semantic MediaWiki. (152)
 38. Has processing error"Has processing error" is a predefined property provided by Semantic MediaWiki and represents errors that appeared in connection with improper value annotations or input processing. (152)
 39. Has processing error text„Has processing error text” jest predefiniowaną właściwością, zawierającą tekstowy opis błędu i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. (152)
 40. Has query"Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki. (1215)
 41. Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki. (10 940)
 42. Ma typ"Ma typ (Has type)" is a predefined property that describes the datatype of a property and is provided by Semantic MediaWiki. (Has type) (176)
 43. Zaimportowane z"Zaimportowane z (Imported from)" is a predefined property that describes a relation to an imported vocabulary and is provided by Semantic MediaWiki. (Imported from) (4)
 44. Is a new page„Is a new page” jest predefiniowaną właściwością, wskazującą, czy temat jest nowy, czy nie, i pochodzi z Semantycznej MediaWiki. typu Wartość logiczna (0 użycia)
 45. Jest częścią dokumentu typu Strona (7 użycia)
 46. Jest w stanie typu Tekst (2 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 47. Ks autorzy typu Tekst (173 użycia)
 48. Ks czytelnik typu Tekst (19 użycia)
 49. Ks isbn typu Tekst (32 użycia)
 50. Ks liczba ilustracji typu Tekst (29 użycia)