Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego - dokument uprawniający do użytkowania danego typu budowli albo typu urządzeń do prowadzenia ruchu kolejowego. [1] Świadectwo wydaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. [2] Zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy oraz użytkownik bocznicy mogą eksploatować wyłącznie te typy budowli oraz urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, na które Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji. [3]

Przypisy

  1. Art. 4 ust. 16 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
  2. Art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
  3. Art. 23 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)

Zobacz też[edytuj]