Napęd sygnałowy końcowy

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Napęd sygnałowy końcowy służy do nastawiania odpowiednich sygnałów w mechanicznych urządzeniach scentralizowanych. Napęd sygnałowy końcowy stosuje się, gdy jedną pędnią nastawia się sygnał na tylko na jednym sygnalizatorze. Napęd ten jest przystosowany do podawania trzech sygnałów. Dlatego ma on trzy położenia: jedno zasadnicze i dwa przełożone. Obrót tarczy nastawczej napędu w prawo powoduje na semaforze trzystawnym uniesienie się jednego ramienia, a obrót w lewo uniesienie się obu ramion. W takim przypadku napęd jest obsługiwany przez dwie dźwignie sygnałowe sprzężone. Tarcze linkowe napędu są połączone za pomocą pędni z dźwigniami nastawczymi sygnałowymi znajdującymi się na ławie dźwigniowej w nastawni, a dźwignie napędne napędu z ruchomymi częściami sygnalizatora za pomocą prętów napędnych. W związku z występującymi oporami w pędni ruch nastawczy został rozłożony na 3 fazy. Faza pierwsza i 3 nie powodują uruchomienia części sygnalizatora i obejmują po ¼ ruchu nastawczego pędni. Druga faza obejmuje połowę ruchu nastawczego i powoduje pełny skok nastawczy pręta napędnego wynoszący 134mm. W razie zerwania jednego z drutów pędni każdy napęd sygnałowy powoduje nastawienie się na sygnalizatorze sygnału bezpiecznego (dla semaforów ,,Stój’’) Napęd sygnałowy końcowy jest stosowany przy pędniach elastycznych kończących się przy semaforze, tarczy zaporowej lub manewrowej. Napęd sygnałowy końcowy ma tarczę nastawczą będącą jednocześnie tarczą linkową która z obu stron ma żłobki napędne sterujące dźwigniami napędnymi. Napęd sygnałowy budowany jest dla drogi nastawczej równej 500mm.