Powierzchnia do stania

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Powierzchnia do stania - wolny obszar z której może korzystać stojący pasażer (np. przedsionek, korytarz, schody, obszar dla wózków inwalidzkich ...)

Wyznaczenie pola powierzchni do stania[edytuj]

Wedle normy PN-EN 15663:2009 przy obliczaniu pola powierzchni do stania, należy obliczyć powierzchnię podłogi, przyjmując że:

Do powierzchni do stania nie wlicza się:

  1. rzutu siedzeń (wraz z oparciami i podłokietnikami) na powierzchnię podłogi oraz obszaru 300[a] mm (na całej szerokości siedzenia) dla stóp siedzących pasażerów,
  2. rzutu stolików stałych,
  3. powierzchni przewidzianych dla maszynistów i innych człoków drużyny pociągowej oraz obszarów gdzie stanie jest zabronione,
  4. stopni i obszarów, które są używane tylko podczas wsiadania lub wysiadania z pociągu,
  5. obszarów, z wyjątkiem schodów, które ze względu na swoje ograniczone wymiary (szerokość lub długość poniżej 300 mm) nie nadają się do stania,
  6. obszarów, których wysokość jest mniejsza niż 1850[b] mm;
  7. obszarów toalet, umywalni itp.

[a] W przypadku, gdy doświadczenie w odniesieniu do rodzaju usługi wskazuje, że odpowiedni jest mniejszy limit głębokości dla stóp, należy zastosować tę mniejszą wartość.

[b] W przypadku, gdy doświadczenie w odniesieniu do rodzaju usługi wskazuje, że akceptowalna jest niższa wysokość, powierzchnia do stania powinna być oparta na wykorzystaniu tych doświadczeń (patrz: np. londyńskie metro)

Zagęszczenie pasażerów stojących[edytuj]

Liczbę pasażerów przypadającą na metr kwadratowy lub powierzchnię dla jednego pasażera określają odpowienio:

  1. dla pojazdów kolejowych - w punktach 6.1 oraz 6.2 normy PN-EN 15663 "Kolejnictwo - Masy pojazdu" oraz w punkcie 2.1.1.1.1 karty UIC 566 "Obciążenia pudeł wagonów pasażerskich i części dobudowanych",
  2. dla tramwajów - w § 2. punkt 14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2011 nr 65 poz. 344)

Stąd zagęszczenie pasażerów wynosi odpowiednio:

Przypadek Liczba pasażerów na m² Uwagi
Normalne obciążenie użytkowe dla pociągów dużych prędkości i dalekobieżnych 0 Dla ogólnej powierzchni do stania.
1,25 Dla powierzchni gastronomicznej jedynie przy wyznaczaniu masy projektowej.
Dopuszczalne obciążenie użytkowe dla pociągów dużych prędkości i dalekobieżnych 2 - 4 Powinno być zdefiniowane wedle doświadczeń dla danego rodzaju usługi.
Normalne obciążenie użytkowe dla pojazdów pasażerskich innych niż pociągi dużych prędkości lub pociągi dalekobieżne 4
Dopuszczalne obciążenie użytkowe dla pojazdów pasażerskich innych niż pociągi dużych prędkości lub pociągi dalekobieżne 7,14 Norma PN-EN 15663 definiuje do zagęszczenie jako 500 kg/m² pozostawiając jednak możliwość zastosowania zagęszczenia od 5 do 10 pasażerów/m² w zależności od rodzaju usługi.
Dopuszczalne obciążenie dla tramwajów 5 co wynika z przyjęcia 0,2 m² powierzchni dostępnej dla osób stojących na jedną osobę stojącą. Takie zagęszczenie zostało wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów (Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2317) wcześniejsze regulacje dopuszczały większe zagęszczenie.
Znamionowe obciążenie dla tramwajów 6,67 co wynika z przyjęcia 0,15 m² powierzchni dla jednego pasażera. Uchylone Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 1999 nr 88 poz. 993).
Dopuszczalne obciążenie dla tramwajów 10 co wynika z przyjęcia 0,10 m² powierzchni dla jednego pasażera. Uchylone Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 1999 nr 88 poz. 993).

Zobacz też[edytuj]

Słowniczek[edytuj]

PL: powierzchnia do stania

EN: standing area