SKPL

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych - polskie stowarzyszenie i przewoźnik kolejowy założony w 2001r.

Celami statutowymi Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych są: tworzenie warunków do ochrony i utrzymania oraz rozwoju wąskotorowych i normalnotorowych kolei lokalnych w Polsce; popularyzowanie tradycji i historii kolei na terenie Polski oraz prowadzenie działalności oświatowo-edukacyjnej. Stowarzyszenie jest członkiem-założycielem Polskiej Federacji Kolei Muzealnych, Turystycznych i Lokalnych.

Historia stowarzyszenia[edytuj]

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych powstało w 2001 roku. Od 2002 roku prowadziło działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową oraz prowadzeniu przewozów po liniach kolejowych na terenie Polski. Po 2010 roku nastąpiła reorganizacja działalności Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych. Powołano SKPL Cargo Sp. z o.o., SKPL Infrastruktura i SKPL Linie Kolejowe Sp. z o.o.. Zmiany miały na celu rozdzielenie funkcji przewoźnika kolejowego od funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej. SKPL Cargo Sp. z o.o. przez cały rok prowadzi ruch na pociągów pasażerskich na Pleszewskiej Kolei Lokalnej na odcinku Pleszew Miasto – Pleszew Wąskotorowy (Kowalew).

SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe w imieniu lokalnych samorządów zarządza liniami kolejowymi:

Tabor kolejowy[edytuj]

Lokomotywy spalinowe wąskotorowe

Lyd1, Lxd2

Lokomotywy spalinowe normalnotorowe

Ls60, 409Da, SM30, 401Da, SM42, SU45, TGM40, T458, LDH45

Spalinowe zespoły trakcyjne i szynobusy

Mbxd2, Seria 810, SN82, SN83