Górnośląskie Koleje Wąskotorowe

Z Enkol
Skocz do: nawigacja, szukaj
Pociąg Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na stacji Bytom Wąsk. (lokomotywa Lxd2)
Pociąg Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na stacji w Miasteczku Śląskim

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe (GKW, miejscowa nazwa rosbanka, niem. Oberschlesische Schmalspurbahn (OSSB)) – publiczna sieć kolei wąskotorowych o prześwicie toru 785 mm służąca głównie do transportu surowców i półproduktów między zakładami przemysłowymi Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Ich powstanie zostało uwarunkowane niewydolnością ówczesnego systemu transportu towarów, który opierał się na drogowym przewozie konnym (przez tzw. wekturantów). W naturalny sposób GKW łączyły ze sobą autonomiczne wąskotorowe koleje wewnątrzzakładowe poszczególnych kopalń, hut i innych fabryk. Niezależnie od GKW, poszczególne przedsiębiorstwa tworzyły własne linie i sieci kolejowe, np. linia Gliwice Trynek – Rudy – Racibórz czy sieć kolei łącząca zakłady koncernu Giesche`s Erben w rejonie Szopienic. Większość prywatnych kolei miała zapewnione połączenie z siecią publicznych GKW. Niektóre z nich, jak np. linię Gliwice Trynek – Rudy – Racibórz zostały organizacyjnie przyłączone do GKW po 1945 roku w ramach jednego przedsiębiorstwa – Polskich Kolei Państwowych.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe pełniły funkcję kolei znaczenia miejscowego, tj. większość ładunków została nadawana do i ze stacji w obrębie własnej sieci. z wyjątkiem typowo pasażersko-towarowej linii Gliwice Trynek – Rudy – Racibórz, GKW w zasadzie nie służyły transportowi osób. Incydentalne przypadki przewozów pasażerskich miały miejsce zaraz po II wojnie światowej między Katowicami a Tarnowskimi Górami oraz w pewnych okresach czasu między oddziałami zakładów przemysłowych. Na linii rudzkiej do 1991 roku prowadzono regularne przewozy pasażerskie między Gliwicami a Rudam i Raciborzem. W latach 70. XX wieku uruchomiono próbnie rozkładowe pociągi turystyczne łączące Bytom z Zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim. Szybko z nich zrezygnowano, najprawdopodobniej z uwagi na odbywający się operatywnie intensywny ruch towarowy kolidujący z ruchem pasażerskim wymagającym regularnego rozkładu jazdy oraz wyjątkowo duże zainteresowanie przewyższające zdolność przewozową. Do pomysłu powrócono w 1993 roku, kiedy ponownie uruchomiono połączenie turystyczne na tej samej trasie. Wkrótce relację wydłużono aż do Siemianowic Śląskich. Obecnie GKW funkcjonują tylko jako kolej turystyczna.

Należy odnotować, że oprócz publicznych i prywatnych kolei wąskotorowych oraz połączonych z nimi bocznic i kolei wewnątrzzakładowych o prześwicie 785 mm, na Górnym Śląsku istniały też koleje wąskotorowe o innym prześwicie. Służyły transportowi wewnątrzzakładowemu (na zwałowiska odpadów, w cegielniach itp.) lub jako naziemne koleje górnicze obsługujące prawie każdy wydobywczy lub materiałowy szyb kopalniany. Najczęściej spotykane prześwity to: 600 mm, 630 mm, 800 mm, 900 mm, 1050 mm. Nierzadko jeden zakład posiadał kilka systemów wąskotorowych o różnych szerokościach toru. Ponadto w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zbudowano wąskotorową kolej parkową. Nie były one połączone z siecią GKW.

Historia[edytuj]

Pierwotna sieć zbudowana została przez Towarzystwo Kolei Górnośląskiej w latach 1851-1857. Początkowo część ruchu była obsługiwana przez zaprzęgi konne. W latach 1851-1852 powstało kilka oddzielnych odcinków między zakładami przemysłowymi, o łącznej długości 35 km. W latach 1854-1857 zbudowano dwa podstawowe odcinki Tarnowskie Góry - Wirek (25 km) i Bytom KarbBoguciceHuta Kunegunda (15 km), przez co powstała zorganizowana sieć łącznej długości ok. 75 km. Przewożono wówczas ok. 250.000 ton towarów rocznie[1]. Sieć kolejowa była początkowo dzierżawiona przez Rudolfa Pringsheima. 1 marca 1884 koleje górnośląskie przeszły na własność Królestwa Prus[1] i były dalej rozbudowane przez państwowy zarząd kolejowy (KPEV). W 1887 powstała odrębna linia Gliwice Trynek - Rudy - Racibórz (48 km)[1]. System Górnośląskich Kolei Wąskotorowych został podzielony na skutek podziału Górnego Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy w 1922. Wraz z kryzysem gospodarczym, zahamowało to rozwój kolei w okresie międzywojennym[1]. Części kolei były pod zarządami Rzeszy Niemieckiej (DR) i Polski (PKP).

GKW były kluczowym elementem lokalnego systemu transportowego w miastach GOP, a sieć licząca w szczytowym okresie rozwoju ponad 230 km długości obejmowała trójkątny obszar sięgający po miejscowości Żyglin i Bibiela na północy, Racibórz na płd. zachodzie, Mysłowice na płd. wschodzie. GKW łączyły setki kopalń, hut, fabryk i elektrowni aglomeracji, służąc lokalnemu transportowi ładunków masowych, a w szczytowym okresie przewozów 1950-1970 masa ładunków przewożonych rocznie przez GKW wynosiła 5-6 milionów ton.

W okresie przemian ustrojowych po 1989 roku PKP stopniowo zrezygnowały z obsługi kolei wąskotorowych i przystąpiły do ich likwidacji, przy czym na mocy ustawy o restrukturyzacji PKP zaistniała możliwość nieodpłatnego przejęcia ich majątku przez gminy. Skorzystały z niej miasta Bytom, Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie a także Kuźnia Raciborska i Racibórz. Od 2002 roku rolę głównego właściciela GKW przejął samorząd miasta Bytom, a operatorem kolei zostało Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. W 2003 roku GKW obchodziły 150-lecie istnienia.

Do dziś pozostała czynna tylko jedna linia historyczna (Bytom Wąskotorowy - Miasteczko Śląskie Wąsk.) z regularnym ruchem turystycznym, szczątkowa linia historyczna w rejonie stacji Rudy oraz dwie z dużych dawnych stacji - Bytom Karb Wąsk. i Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudy. Stacja w Rudach jest obecnie zarządzana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.

Tabor[edytuj]

Lokomotywy spalinowe typu WLs75, WLs150, WLs180, L30H oraz L45H[edytuj]

Typ fabryczny Numer fabryczny Rok produkcji Stan Rozstaw Typ silnika Oznaczenie Stacjonowanie Uwagi
L30H 23437 1977 Sprawna 785 mm Nieznany Lyd2-101 Rudy W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 5
L30H 24367 1981 Odstawiona 600 mm Nieznany Lyd2-63 Rudy
L45H 20567 1967 W trakcie remontu 785 mm Maybach MB 836 Bb Lxd2-352 Bytom Karb Wąskotorowy Brak prądnicy tachometrycznej, silnik z Lxd2-372
L45H 20569 1967 Odstawiona 785 mm Maybach MB 836 Bb Lxd2-354 Rudy
L45H 20849 1969 Eksponat 785 mm Maybach MB 836 Bb Lxd2-357 Rudy Przebudowana na rotacyjne urządzenie do oczyszczania toru w roku 1987
L45H 20851 1969 Odstawiona 785 mm Maybach MB 836 Bb Lxd2-359 Bytom Karb Wąskotorowy
L45H 21271 1971 Sprawna 785 mm Maybach MB 836 Bb Lxd2-364 Bytom Karb Wąskotorowy
L45H 23115 1976 Odstawiona 785 mm Maybach MB 836 Bb Lxd2-372' Bytom Karb Wąskotorowy
L45H 24073 1980 Odstawiona 785 mm Wola 71H12A Lxd2-371 Bytom Rozbark
L45H 24324 1981 Odstawiona 785 mm Wola 71H12A HP-Lxd2-08 Rudy
L45H 24331 1981 Sprawna 785 mm Maybach MB 836 Bb Lxd2-373 Rudy
L45H 24332 1981 Sprawna 785 mm Wola 71H12A Lxd2-374 Bytom Karb Wąskotorowy
L45H 24511 1982 Odstawiona 785 mm Maybach MB 836 Bb Lxd2-375 Bytom Karb Wąskotorowy
WLs150 5660 1962 Odstawiona 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5660 Rudy *W Elektrowni Chorzów nr zakładowy 4
WLs150 7225 1966 Sprawna 785 mm Wola 71H12A brak Rudy W Hucie Gliwice nr zakładowy 2
WLs150 7233 1966 Sprawna 785 mm Wola 5DSR150 Lyd1-309 Bytom Karb Wąskotorowy
WLs180 15 1971 Sprawna 785 mm Wola 6R1416 WLs180-15 Rudy
WLs180 36 1972 Sprawna 785 mm Wola 6R1416 WLs180-36 Rudy
WLs40 372 1955 Odstawiona 600 mm Nieznany brak Rudy
WLs40 377 1955 Odstawiona 600 mm Nieznany brak Rudy
WLs75 38 1967 Sprawna 785 mm Nieznany WLs75-38 Rudy
WLs75 66 1971 W trakcie remontu 785 mm Nieznany nieznane Rudy
WLs75 73 1972 Sprawna 785 mm S324HL WLs75-73 Bytom Karb Wąskotorowy W Hucie Baildon nr zakładowy 11
WLs75 82 1973 Odstawiona 785 mm Nieznany 12 RudyWagony towarowe[edytuj]

Patrz: Wagony serii Wddxh i pochodnych


Przypisy[edytuj]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Krzysztof Soida: "Wąskotorowe drogi:koleje polskie" w: Młody Technik nr 5/1986, s. 7-10.

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Górnośląskie Koleje Wąskotorowe. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.