Atrybut:Teczka ma tytuł

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest właściwość typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
A
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego  +
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego  +
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego  +
B
Umowa bocznicowa dotycząca wąskotorowej bocznicy Kopalni Węgla Kamiennego "Gliwice"  +
D
Dodatek 2B do służbowego rozkładu jazdy pociągów Polskich Kolei Państwowych z roku 1990  +
Dodatek do służbowego rozkładu jazdy część III ważny od 29 maja 1988  +
Dodatki do Służbowego Rozkładu Jazdy Górnośląskich Kolei Wąskotorowych z roku 1981 wraz z materiałami dodatkowymi  +
Drogi żelazne w dużych miastach wogóle i w Warszawie w szczególności  +
E
E10 - Przepisy projektowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego  +
F
Bocznica Fabryki Lin i Drutu w Gliwicach  +
I
Instrukcja technologiczna o naprawie kotłów parowozowych i kotłów ustawionych w wagonach kolejowych z roku 1971  +
K
KPa-84 Warunki techniczne eksploatacji kotłów parowozowych i kotłów ustawionych w wagonach kolejowych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi kotłami z roku 1984  +
Karta charakterystyki stanowiska pracy dyspozytora przewozów kolei dojazdowych ważna od 9 lutego 1998  +
Karta ewidencyjna nr 46 dla mostu żelbetowego kolejowego na rzece Kłodnicy w Gliwicach  +
Katalog sprzęgów samoczynnych Lilpop-Schaku  +
Kolej elektryczna Kraków – Zakopane  +
M
M32 Tymczasowe przepisy o remoncie parowozów i tendrów normalnotorowych z roku 1952  +
M6 Przepisy obsługi parowozów ze stalowymi skrzyniami ogniowymi z roku 1946  +
Mtp 32 Przepisy o naprawie parowozów normalnotorowych  +
N
NR WD 13 Normatyw techcznicny projektowania wąskotorowych linii kolejowych użytku publicznego o szerokości toru 750 mm  +