Użytkownik:Jacek Fink-Finowicki/Brudnopis/lista

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lista artykułów jakie można napisać (1382) lub rozwiąć (49).

Do napisania[edytuj]

A[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
1 Aparatura elektryczna
2 Asymetria
3 Autobus szynowy
4 Automat biletowy
5 Automatyzacja nastawiania przebiegu
6 Automatyzacja rozrządu
7 Automatyzacja rozrządu – hamulce torowe
8 Automatyzacja rozrządu – kontrola niezajętości zwrotnic
9 Automatyzacja rozrządu – kontrola prędkości staczania
10 Automatyzacja rozrządu – kontrola zajętości torów kierunkowych
11 Automatyzacja rozrządu – program kolejności odprzęgów
12 Automatyzacja rozrządu – urządzenia wewnętrzne w nastawni
13 Automatyzacja rozrządu – urządzenia zewnętrzne na górce rozrządowej i torach kierunkowych
14 Autoryzacja bezpieczeństwa zarządców infrastruktury
15 Autotransformatory

B[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
16 Badania marketingowe
17 Banalizacja
18 Baza pojazdu szynowego
19 Baza wózka
20 Bazy nawierzchniowe
21 Belka bujakowa
22 Bezpieczeństwo komunikacyjne
23 Bezpieczeństwo osobiste
24 Bezpieczeństwo przeciw wykolejeniu
25 Bezpieczeństwo ruchu zapewniane przez urządzenia SRK
26 Bezpieczeństwo urządzeń SRK
27 Bezpieczna kontrola jazdy pociągu
28 Bezzłączowy obwód torowy
29 Bilet kolejowy
30 Bilety fip
31 Blok prądu przemiennego
32 Blok przebiegowo-utwierdzający
33 Blokada liniowa
34 Blokada liniowa półsamoczynna
35 Blokada liniowa półsamoczynna jednokierunkowa
36 Blokada liniowa półsamoczynna z blokami przekaźnikowymi
37 Blokada liniowa półsamoczynna zmiennokierunkowa
38 Blokada liniowa samoczynna – charakterystyka ogólna
39 Blokada liniowa samoczynna – minimalna droga następstwa pociągów
40 Blokada liniowa samoczynna czterostawna
41 Blokada liniowa samoczynnna – powiązanie z urządzeniami stacyjnymi
42 Blokada samoczynna – wymagania techniczne
43 Blokada samoczynna kodowa
44 Blokada samoczynna komputerowa
45 Blokada samoczynna przekaźnikowa
46 Blokada samoczynna z czujnikami i licznikami osi
47 Blokada stacyjna
48 Bocznica stacyjna
49 Bocznica szlakowa
50 Booster-transformatory
51 Bramka
52 Bramka jednoprzęsłowa
53 Bramka wieloprzęsłowa
54 Budowa drogi kolejowej
55 Budowla kolejowa związana z torem

C[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
56 Całkowita przerwa w łączności
57 Cecha stanu urządzenia SRK
58 Celka minusowa
59 Cena biletu
60 Cena globalna
61 Cena relacyjna
62 Centralna magistrala kolejowa
63 Centrum dyspozytorskie–cd
64 Centrum sterowania
65 Certyfikacja bezpieczeństwa przewoźników kolejowych
66 Charakterystyka trakcyjna
67 Charakterystyka zewnętrzna zespołu/podstacji trakcyjnej
68 Chłodzenie silnika
69 Cięgło trakcyjne
70 Ciężary naprężające
71 Comodality
72 Cykl napraw
73 Cykl przeglądów
74 Cykl życia urządzenia SRK
75 Czas jazdy pociągu
76 Czas następstwa pociągów
77 Czas życia urządzeń SRK
78 Częstotliwość kursowania pociągów
79 Czop skrętu
80 Czoper
81 Czujniki torowe
82 Czuwak
83 Czwarta szyna

D[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
84 Degradacja nawierzchni kolejowej
85 Diagnostyka dróg kolejowych
86 Diagnostyka pokładowa
87 Diagnozowanie stanu technicznego urządzenia SRK
88 Dławik katodowy
89 Długość pociągu
90 Długość pojazdu ze zderzakami
91 Długość tunelu
92 Długość użyteczna toru
93 Dokumentacja systemu utrzymania
94 Dokumentacja techniczna pojazdu kolejowego
95 Dopłata do biletu
96 Dopuszczalne zużycie koła
97 Dostępność sieci transportowej
98 Drążek przebiegowy
99 Drezyna
100 Drezyna pomiarowa
101 Droga hamowania
102 Droga oporowa klamry
103 Droga przebiegu
104 Droga zwrotnicowa
105 Drogi ewakuacyjne
106 Drużyna konduktorska
107 Drużyna pociągowa
108 Drużyna trakcyjna
109 Dupleks
110 Dworzec kolejowy
111 Dybel
112 Dynamiczny stabilizator podsypki
113 Dyrektywa o jednolitym europejskim obszarze kolejowym
114 Dyrektywa odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku
115 Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych
116 Dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei we wspólnocie
117 Dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
118 Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
119 Dysponent
120 Dystrybucja
121 Dystrybucja usług kolejowych
122 Dysze piaskujące
123 Dziobnica manganowa
124 Dźwignia sygnałowa
125 Dźwignia zwrotnicowa

E[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
126 Ekrany akustyczne
127 Eksploatacja dróg kolejowych
128 Eksploatacja urządzeń SRK
129 Ekwiwalentna stożkowatość
130 Elastyczność sieci jezdnej
131 Elektroenergetyka do 1 kV
132 Elektroniczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe
133 Elektroniczny obwód nakładany
134 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów
135 Elektryczny napęd zwrotnicowy
136 Elektryczny obwód torowy
137 Elektryczny obwód torowy zwrotnicowy
138 Elektryczny zespół trakcyjny
139 Energia zużyta na cele trakcyjne
140 Energia zużyta na potrzeby nietrakcyjne
141 Estakada
142 Europejska agencja kolejowa
143 Europejska federacja pracowników transportu
144 Europejski niezależny związek maszynistów
145 Europejski system sterowania pociągiem
146 Europejski system sterowania pociągiem – główne tryby pracy
147 Europejski system sterowania pociągiem – kanały transmisji tor-pojazd
148 Europejski system sterowania pociągiem – podstawowe funkcje systemu
149 Europejski system sterowania pociągiem – poziomy etcs i architektura systemu
150 Europejski system sterowania pociągiem – pulpit maszynisty
151 Europejski system sterowania pociągiem – tryby pracy dla sytuacji awaryjnych
152 Europejski system sterowania pociągiem – tryby pracy przy niepełnym nadzorze
153 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym
154 Europejskie normy
155 Europejskie organizacje normalizacyjne
156 Europejskie specyfikacje
157 Europejskie stowarzyszenie leasingodawców pociągów pasażerskich i pojazdów trakcyjnych
158 Europejskie stowarzyszenie przemysłu kolejowego
159 Europejskie stowarzyszenie transportu towarowego
160 Europejskie stowarzyszenie zarządców infrastruktury

F[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
161 Faliste zużycie szyn
162 Falownik
163 Filar
164 Filtry wygładzające w podstacjach prądu stałego
165 Filtry wyższych harmonicznych po stronie sieci prądu przemiennego zasilającej podstacje trakcyjne
166 Forum transportu intermodalnego fracht
167 Fotogrametria
168 Front ładunkowy
169 Fundament palowy
170 Fundament prefabrykowany
171 Generowanie potoków
172 Geometria sieci jezdnej
173 Georadar
174 Geosyntetyki
175 Giętarka do szyn
176 Globalne podejście
177 Globalny system kolejowej radiokomunikacji ruchomej
178 Globalny system kolejowej radiokomunikacji ruchomej – architektura systemu GSM-R
179 Globalny system kolejowej radiokomunikacji ruchomej – podstawowe funkcje systemu
180 Gniazda mocujące kontenery
181 Gniazda sterowania wielokrotnego
182 Gniazdo czopa skrętu
183 Górna sieć jezdna
184 Gradient szerokości toru
185 Granica elektryczna stacji
186 Grupa relacyjna
187 Grupa torów
188 Hak cięgłowy
189 Hala całopociągowa
190 Hamowanie
191 Hamowanie elektryczne odzyskowe
192 Hamowanie elektryczne oporowe
193 Hamulec
194 Hamulec cierny
195 Hamulec elektrodynamiczny
196 Hamulec klockowy
197 Hamulec szynowy
198 Hamulec tarczowy
199 Hamulec wiroprądowy
200 Harmoniczne napięcia wyjściowego z podstacji prądu stałego
201 Harmoniczne prądu pobieranego przez podstację trakcyjną prądu stałego z sieci zasilającej
202 Harmoniczne prądu w trakcyjnej sieci zasilającej i powrotnej
203 Hierarchia pociągów
204 Identyfikator literowy typu pojazdu kolejowego
205 Iglica
206 Iloczyn ruchu
207 Impedancja zastępcza podstacji
208 Impregnacja betonu
209 Indywidualna konstrukcja wsporcza
210 Informacja dla podróżnych
211 Informacja dla podróżnych o ruchu rzeczywistym
212 Informacyjne ujęcie kierowania i sterowania ksr
213 Intensywność uszkodzeń urządzeń SRK
214 Interoperacyjność
215 Intraoperacyjność
216 Inwestycje kolejowe
217 Inwestycje kolejowe – decyzje administracyjne
218 Inwestycje kolejowe – inżynier kontraktu
219 Inwestycje kolejowe – inżynieria finansowa
220 Inwestycje kolejowe – konsultacje społeczne
221 Inwestycje kolejowe – masterplan dla transportu kolejowego
222 Inwestycje kolejowe – od pomysłu do realizacji
223 Inwestycje kolejowe – prawo zamówień publicznych
224 Inwestycje kolejowe – projektowanie linii kolejowych
225 Inwestycje kolejowe – studia wykonalności
226 IRIS
227 Izbica
228 Izolator cięgnowy
229 Izolator sekcyjny
230 Izolator trakcyjny
231 Jazda manewrowa
232 Jazda na linii
233 Jazda na widoczność
234 Jazda wielokrotna
235 Jednostka ładunkowa
236 Jednostka ładunkowa transportu konwencjonalnego
237 Jednostki notyfikowane
238 Jednostki upoważnione
239 Jednostkowe zużycie energii pojazdu elektrycznego
240 Jednostkowy pobór mocy urządzeń SRK
241 Kabel powrotny
242 Kabina maszynisty
243 Kabina sekcyjna
244 Kabina sekcyjna w systemach prądu przemiennego
245 Kabina sekcyjna w systemach prądu stałego
246 Kablowy obwód torowy
247 Karta próby hamulca
248 Karta UIC
249 Kartka rezerwacyjna
250 Karty fip
251 Kąt nabiegania
252 Keson
253 Kierowanie ruchem kolejowym
254 Kierownica
255 Kierownik pociągu
256 Klasa przeciążalności zespołu prostownikowego/przekształtnikowego
257 Klasy toru
258 Klasyczny czteroetapowy model transportowy
259 Klasyfikacja elektrycznych obwodów torowych
260 Klasyfikacja urządzeń SRK
261 Kładka dla pieszych
262 Kolej
263 Kolej dużych prędkości
264 Kolej konwencjonalna
265 Kolej we wspólnocie europejskiej – derogacje od prawa wspólnotowego
266 Kolej we wspólnocie europejskiej - idea legislacyjna
267 Kolej we wspólnocie europejskiej - interesariusze
268 Kolej we wspólnocie europejskiej - ochrona środowiska
269 Kolej we wspólnocie europejskiej - prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe stanowiące prawo dla kolei
270 Kolej we wspólnocie europejskiej - projekty priorytetowe
271 Kolej we wspólnocie europejskiej - rejestry kolejowe
272 Kolej we wspólnocie europejskiej – szczególne przypadki w prawie wspólnotowym
273 Kolej we wspólnocie europejskiej - wymagania certyfikacyjne
274 Kolej we wspólnocie europejskiej - wymagania eksploatacyjne
275 Kolej we wspólnocie europejskiej - wymagania techniczne
276 Kolej we wspólnocie europejskiej – zmiany zakresu stosowania kolejowego prawa wspólnotowego
277 Kolejarz
278 Koleje dużych prędkości
279 Koleje narodowe
280 Kolejowe sieci radiotelefoniczne
281 Kolejowy pojazd niekonwencjonalny
282 Koło zestawu kołowego
283 Komfort biegu
284 Komfort cieplny
285 Komora łubkowa
286 Kompatybilność elektryczna i elektromagnetyczna
287 Kompensacja mocy biernej
288 Kompensacja temperaturowa sieci
289 Komputer pokładowy
290 Komputerowa kontrola dyspozytorska – baza danych o ruchu rzeczywistym
291 Komputerowa kontrola dyspozytorska – konflikt ruchowy
292 Komputerowa kontrola dyspozytorska – kryteria stosowania
293 Komputerowa kontrola dyspozytorska - pojemność stanowiska dyspozytorskiego
294 Komputerowa kontrola dyspozytorska - polecenia i meldunki
295 Komputerowa kontrola dyspozytorska - raporty i informacje statystyczne
296 Komputerowa kontrola dyspozytorska – stanowisko dyspozytora
297 Komputerowa kontrola dyspozytorska - użytkownicy bazy danych o ruchu rzeczywistym
298 Komputerowa kontrola dyspozytorska – zobrazowanie informacji
299 Komputerowe przekazywanie informacji pomiędzy posterunkami ruchu
300 Komputerowe urządzenia SRK - diagnostyka
301 Komputerowe urządzenia SRK - dokumentacja dyżurnego ruchu
302 Komputerowe urządzenia SRK - interfejsy
303 Komputerowe urządzenia SRK - komparator
304 Komputerowe urządzenia SRK - oprogramowanie
305 Komputerowe urządzenia SRK - polecenia
306 Komputerowe urządzenia SRK – sprzęt
307 Komputerowe urządzenia SRK - układy bezpieczne
308 Komputerowe urządzenia SRK - usterki
309 Komputerowe urządzenia SRK - warstwa dialogowa
310 Komputerowe urządzenia SRK - warstwa wybierająca
311 Komputerowe urządzenia SRK - warstwa wykonawcza
312 Komputerowe urządzenia SRK – warstwa zależnościowa
313 Komputerowe urządzenia SRK na stacjach (kSRK)
314 Komputerowy system kontroli dyspozytorskiej
315 Komunikacja zastępcza
316 Konserwacja nawierzchni kolejowej
317 Konserwacja podtorza
318 Konstrukcja odciążająca
319 Konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej
320 Konstrukcja zestyków przekaźników
321 Kontener
322 Kontener ładunkowy
323 Kontrakt wieloletni
324 Kontrola dyspozytorska
325 Kontrola niezajętości odcinka toru
326 Kontrola przejazdu pociągu
327 Koordynacja zabezpieczeń
328 Korytarz międzykabinowy
329 Korytarz transportowy
330 Koszt uogólniony, inaczej generalizowany
331 Koszty życia systemu
332 Kotwa
333 Kotwienie ciężarowe
334 Kotwienie stałe
335 Kotwienie środkowe
336 Kozioł oporowy
337 Krajowa certyfikacja urządzeń i systemów
338 Krajowe organizacje normalizacyjne
339 Kratownica
340 Kryterium nadala
341 Kryterium niestabilności
342 Krzywa przejściowa
343 Krzyżowanie pociągów
344 Krzyżownica
345 Krzyżownica monoblokowa
346 Krzyżownica o kącie prostym
347 Krzyżownica podwójna
348 Krzyżownica podwójna blokowa
349 Krzyżownica składana
350 Krzyżownica z ruchomym dziobem
351 Krzyżownica zwyczajna
352 Kurzawka
353 Ladownia
354 Ladowność/liczba miejsc
355 Ladunek
356 Lapka sprężysta
357 Lawa dźwigniowa
358 Lawy torowiska
359 Lącze
360 Lącze strażnicowe
361 Lącznica
362 Lącznik sieci jezdnej
363 Lącznik szynowy
364 Lączność dla systemów diagnozowania taboru
365 Lączność informacyjno-rozgłoszeniowa
366 Lączność przewodowa
367 Lączność sieci zegarowej
368 Lączność służbowa
369 Lączność strażnicowa
370 Lączność technologiczna
371 Lączność telekonferencyjna
372 Lączność w kolejnictwie
373 Lączność wypadkowa
374 Lączność zapowiadacza
375 Licencja na przewóz osób i rzeczy
376 Lina nośna
377 Lina uelastyczniająca
378 Lina uszynienia grupowego
379 Linia dużych prędkości
380 Linia potrzeb nietrakcyjnych
381 Linia zasilająca podstację
382 Liniowy punkt ładunkowy
383 List przewozowy
384 Logistyka kolejowa
385 Lokalizacja sygnalizatorów stacyjnych
386 Lokomotywa
387 Lokomotywa dołowa
388 Lokomotywa dwuczłonowa
389 Lokomotywa elektryczna
390 Lokomotywa manewrowa
391 Lokomotywa parowa
392 Lokomotywa pociągowa
393 Lokomotywa rozrządowa
394 Lokomotywa spalinowa
395 Lokomotywa uniwersalna
396 Lo-lo
397 Lożysko mostu
398 Lożysko zestawu kół
399 Lpn kablowa
400 Lpn napowietrzna
401 Lubki
402 Luk elektryczny
403 Luk paraboliczny
404 Luk pionowy
405 Luki koszowe
406 Luki odwrotne
407 Luszczenie blaszkowate szyn
408 Maksymalna siła hamowania
409 Maksymalna siła pociągowa przy ruszaniu
410 Maksymalne niezrównoważone przyspieszenie odśrodkowe w płaszczyźnie główki szyny
411 Maksymalne opóźnienie hamowania
412 Malatura taboru
413 Manewrowy
414 Masa hamująca
415 Masa napędna pojazdu
416 Masa ogólna pociągu
417 Masa własna
418 Maszyna do układania warstwy ochronnej
419 Maszyna ładunkowa
420 Maszyny do budowy dróg kolejowych
421 Materiały na przewody sieci jezdnej
422 Materiały szczególnie niebezpieczne
423 Maty podsypkowe
424 Meldunek rid
425 Metoda bezprzęsłowa
426 Miedź etp
427 Miedź magnezowa
428 Miedź srebrowa
429 Miedź stopowa
430 Międzynarodowe stowarzyszenie transportu publicznego
431 Międzynarodowy związek kolei UIC
432 Międzynarodowy związek prywatnych właścicieli wagonów
433 Międzynarodowy związek transportu kombinowanego kolejowo-drogowego
434 Międzyrządowa organizacja dla międzynarodowych przewozów koleją OTIF
435 Międzytorze
436 Minimalny promień krzywizny toru w płaszczyźnie pionowej
437 Minimalny promień łuku toru
438 Moc ciągła
439 Moc godzinna
440 Moc hamowania elektrycznego
441 Moc maksymalna
442 Model cena-czas
443 Model grawitacyjny
444 Model systemu SRK
445 Modelowanie transportu
446 Modernizacja dróg kolejowych
447 Modernizacja układu zasilania trakcyjnego
448 Most
449 Most składany
450 Most z nawierzchnią na podsypce
451 Most zwodzony
452 Mostek międzyczłonowy
453 Mostownice
454 Mosty betonowe
455 Mur oporowy
456 Mycie taboru
457 Nacisk zestawu kół na szyny
458 Nadmiar przechyłki
459 Nadwozie pojazdu
460 Napawanie
461 Napęd
462 Napęd pojazdu szynowego
463 Napęd zwrotnicowy elektryczny z zamknięciami wewnętrznymi
464 Napęd zwrotnicowy hydrauliczny
465 Napędy zwrotnicowe
466 Napięcie na szynach podstacji / w sieci trakcyjnej
467 Napięcie psofometryczne
468 Naprawa budowli kolejowej
469 Naprawa podtorza
470 Naprawy nawierzchni kolejowej
471 Naprężacz
472 Narodowy organ do spraw bezpieczeństwa
473 Nastawa wyłącznika szybkiego
474 Nastawianie iglic zwrotnicowych
475 Nastawianie zwrotnic dla dużych prędkości
476 Nastawianie zwrotnic z długimi iglicami
477 Nastawienie drogi przebiegu
478 Nastawnica mechaniczna
479 Nastawniczy
480 Nastawnik
481 Nasycanie podkładów
482 Nasyp
483 Nawierzchnia bezpodsypkowa
484 Nawierzchnia kolejowa
485 Nawierzchnia na moście stalowym bez podsypki
486 Nawrotnik
487 Niedomiar przechyłki
488 Nierówności toru
489 Nierówności w rozjazdach
490 Niezawodność urządzeń SRK
491 Niezawodność zasilania trakcji elektrycznej w energię
492 Niweleta
493 Notyfikacja
494 Nowe podejście
495 Numer inwentarzowy pojazdu kolejowego
496 Numer pociągu
497 Obciążalność sieci trakcyjnej
498 Obieg składu, lokomotywy
499 Obiekty inżynieryjne
500 Obręcz koła
501 Obrót składu, lokomotywy
502 Obsługa ładunkowa
503 Obsługiwanie techniczne urządzenia SRK
504 Obszar wpływu
505 Obwody blokady stacyjnej w strukturach przebiegowych
506 Obwody elektryczne pojazdu trakcyjnego
507 Obwody kontroli niezajętości torów i zwrotnic
508 Obwody nastawcze zwrotnicy
509 Obwody przekaźnikowe
510 Obwody przekaźnikowe w strukturze przebiegowej
511 Obwody przekaźnikowe w urządzeniach zblokowanych
512 Obwód przekaźnika sygnałowego w strukturze przebiegowej
513 Obwód przekaźnika utwierdzającego w strukturze przebiegowej
514 Obwód świateł sygnałowych
515 Ocena zgodności we składnika interoperacyjności
516 Oceny stanu toru
517 Ochrona podnapięciowa
518 Ochrona przeciwporażeniowa
519 Ochrona przeciwporażeniowa w systemie trakcji elektrycznej
520 Ochrona przeciwprzepięciowa
521 Ochrona ziemnozwarciowa
522 Oczyszczarka podsypki
523 Odbierak prądu
524 Odbijaki
525 Odbiory nietrakcyjne
526 Odbojnice
527 Odciąg ukośnika
528 Odcinek dyspozytorski
529 Odcinek izolowany
530 Odcinek naprężenia
531 Odcinek sterowania
532 Odcinki oddychające
533 Odcinki przejściowe
534 Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na zasilający system elektroenergetyczny
535 Odgromnik rożkowy
536 Odkład
537 Odłącznik
538 Odsuw sieci jezdnej
539 Odśnieżacz
540 Odśnieżanie
541 Odśnieżarka
542 Odwodnienia
543 Oględziny
544 Ograniczenie doraźne
545 Ograniczenie stałe
546 Ogranicznik (zwiernik) niskiego napięcia
547 Ogranicznik przepięć
548 Ogrzewanie zwrotnic
549 Okręg sterowania
550 Okręg toczny koła
551 One stop shop
552 Oparcie nadwozia na wózkach
553 Operator intermodalny
554 Operator systemu SRK
555 Opłata za dostęp do infrastruktury
556 Opornica
557 Opornik hamowania
558 Opory ruchu
559 Opór w łuku
560 Opórka przeciwpełzna
561 Opórka przeciwpełzna iglicy
562 Opórki iglicowe
563 Opóźnienia pociągów
564 Oprawa oświetleniowa
565 Oprawa oświetleniowa typu kolejowego
566 Oprawa wandaloodporna
567 Organizacja przewozów pasażerskich
568 Organizacja współpracy kolei osjd
569 Organizacje reprezentatywne
570 Organizacje użytkowników końcowych
571 Organizator publicznego transportu zbiorowego
572 Organy państw członkowskich
573 Osada iglic
574 Osłona harmonijkowa
575 Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej
576 Osprzęt sieciowy
577 Osuwisko
578 Oś symetrii rozkładu jazdy
579 Oś zestawu kołowego
580 Oświetleniowa konstrukcja wsporcza
581 Oznakowania na skrzyżowaniach

P[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
582 Pale CFA
583 Paleta
584 Palowanie
585 Parametry elektryczne obwodu torowego
586 Parametry elektrycznych napędów zwrotnicowych
587 Partnerzy społeczni
588 Pasażerski transport publiczny
589 Pasmo drogowe
590 Pasmo manipulacyjne
591 Pasmo składowania
592 Pasmo torowe
593 Pełzanie szyn
594 Peron
595 Peron boczny
596 Peron wyspowy
597 Pędnia drutowa elastyczna
598 Pędniowy napęd ryglowy
599 Pędniowy napęd sygnałowy
600 Pędniowy napęd wykolejnicowy
601 Pędniowy napęd zwrotnicowy z kontrolą iglic
602 Pędniowy napęd zwrotnicowy zwykły
603 Pęknięcia i miejscowe zagłębienia powierzchni tocznej
604 Piasecznica
605 Pierścień sprężysty
606 Piktogram
607 Plan izolacji torów
608 Plan schematyczny urządzeń SRK
609 Plan schematyczny urządzeń SRK i tablica zależności dla urządzeń pędniowych
610 Plan transportowy
611 Pług odśnieżny lemieszowy
612 Pług odśnieżny wirnikowy
613 Pochylenie rampy przechyłkowej
614 Pochylenie toru
615 Pociąg do napraw podtorza
616 Pociąg do odchwaszczania
617 Pociąg do odśnieżania
618 Pociąg do szlifowania szyn
619 Pociąg do wymiany nawierzchni
620 Pociąg międzynarodowy
621 Pociąg niestały
622 Pociąg osobowo-towarowy
623 Pociąg pasażerski
624 Pociąg podsypkowy
625 Pociąg pomiarowy
626 Pociąg ratunkowy
627 Pociąg sieciowy
628 Pociąg służbowy
629 Pociąg stały
630 Pociąg towarowy
631 Pociąg zespołowy
632 Podbijarka
633 Podkładka
634 Podkładka podpodkładowa
635 Podkładka żebrowa
636 Podkłady
637 Podkłady betonowe
638 Podkłady bliźniacze
639 Podkłady drewniane
640 Podkłady kompozytowe
641 Podkłady stalowe
642 Podłoże gruntowe
643 Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie
644 Podnośnik kutruffa
645 Podrozjazdnice
646 Podstacja trakcyjna
647 Podstacja trakcyjna o częstotliwości sieciowej
648 Podstacja trakcyjna prądu przemiennego o częstotliwości systemowej
649 Podstacja trakcyjna prądu stałego
650 Podstacja trakcyjna systemu prądu przemiennego
651 Podstacja trakcyjna systemu prądu przemiennego obniżonej częstotliwości
652 Podstawa blokowa
653 Podstawowy typ elektrycznego obwodu torowego
654 Podsypka
655 Podsystem aplikacje telematyczne
656 Podsystem energia
657 Podsystem infrastruktura
658 Podsystem ruch kolejowy
659 Podsystem sterowanie
660 Podsystem tabor
661 Podsystem utrzymanie
662 Podsystemy eksploatacyjne
663 Podsystemy strukturalne
664 Podtorze
665 Podwójne połączenie torów
666 Podział zadań przewozowych
667 Pojazd napędny
668 Pojazd ostojnicowy
669 Pojazd szynowo-drogowy
670 Pojazd szynowy
671 Pojazd szynowy hybrydowy
672 Pojazd trakcyjny
673 Pojazd trakcyjny sieciowy
674 Pojazd wózkowy
675 Pojazdy trakcji elektrycznej wielosystemowe
676 Pojedyncze połączenie torów
677 Pojemność inwentarzowa wagonu
678 Pokrycie ochronne torowiska
679 Pole zasilacza
680 Połączenia sezonowe
681 Połączenie międzyzestawowe
682 Połączenie trapezowe
683 Poprzeczne pochylenie szyn
684 Popychanie pociągu
685 Pospółka
686 Posterunek pomocniczy
687 Poszerzenie toru
688 Pośredni certyfikat weryfikacji we zgodności podsystemu
689 Potok pasażerski
690 Potrzeby własne
691 Powłoka antygraffity
692 Poziom drgań mechanicznych
693 Poziom hałasu
694 Poziomy bezpieczeństwa w systemach SRK
695 Poziomy utrzymania
696 Pozycjonowanie maszyn torowych
697 Półzwrotnica
698 Praca eksploatacyjna
699 Praca manewrowa
700 Praca przewozowa
701 Prąd roboczy
702 Prąd zwarciowy
703 Prądnica główna
704 Prądnica ogrzewcza
705 Prądnica pomocnicza
706 Prądy błądzące
707 Preferencje podróżnych
708 Prędkość drogowa
709 Prędkość eksploatacyjna
710 Prędkość maksymalna
711 Prędkość pociągu
712 Procent masy hamującej
713 Proces eksploatacji
714 Proces technologiczny
715 Profilarka
716 Profilograf szynowy
717 Profilowanie sieci
718 Projektowanie drogi kolejowej
719 Projektowanie i konstruowanie urządzeń SRK i KR
720 Projektowanie na trwałość
721 Projektowanie systemu kierowania i sterowania ruchem
722 Prom kolejowy
723 Promień okręgu tocznego
724 Prostownik
725 Prostownik niesterowany
726 Prostownik p-pulsowy
727 Prowadzenie ruchu manewrów
728 Prowadzenie ruchu pociągów
729 Prowadzenie zestawów kołowych
730 Próba hamulców
731 Próba linii
732 Prywatny przewoźnik kolejowy
733 Przebieg międzynaprawczy
734 Przebieg międzyprzeglądowy
735 Przebieg w sterowaniu ruchem
736 Przebiegi sprzeczne
737 Przebiegi sprzeczne wykluczane specjalnie
738 Przebiegowe miejsce końca pociągu
739 Przechylne nadwozie
740 Przechyłka
741 Przechyłka zrównoważona
742 Przeciwwtórność stacyjna i liniowa
743 Przedział elektryczny
744 Przedział maszynowy
745 Przedział pasażerski
746 Przedział wc
747 Przejazd
748 Przejazd z sygnalizacją samoczynną
749 Przejście dla pieszych
750 Przejście międzytunelowe
751 Przejście międzywagonowe
752 Przekaźnik do obwodu ze światłem migającym
753 Przekaźnik elektroniczny
754 Przekaźnik kontaktronowy
755 Przekaźnik miniaturowy
756 Przekaźnik regulacji przyspieszenia
757 Przekaźnik samoczynnego rozruchu
758 Przekaźnik spolaryzowany blokady półsamoczynnej
759 Przekaźnik stykowy
760 Przekaźnik wtykowy
761 Przekaźnik wtykowy małogabarytowy
762 Przekaźnik zaciskowy np. jrb
763 Przekaźnik zaciskowy zamknięty w obudowie
764 Przekaźniki
765 Przekaźniki – klasyfikacja niezawodnościowa
766 Przekaźniki indukcyjne
767 Przekaźnikowe stacyjne urządzenia SRK
768 Przekaźnikownia
769 Przekaźnikowy blok sygnałowy
770 Przekaźnikowy blok zwrotnicowy
771 Przekładka
772 Przekładnia trakcyjna
773 Przekop
774 Przekształtnik 4Qs
775 Przełożenie przekładni trakcyjnej
776 Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów pasażerskich w komunikacji międzynarodowej ric
777 Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej RIV
778 Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV)
779 Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (cim)
780 Przepust
781 Przerwa dylatacyjna
782 Przestrzeń pasażerska
783 Przesuwnica wagonowa
784 Przetwornica statyczna
785 Przetwornica wirująca
786 Przetwornik pogodowy
787 Przewozy kontenerowe
788 Przewód jezdny
789 Przewód powrotny
790 Przewód wzmacniający
791 Przęsło
792 Przęsło mostu
793 Przęsło naprężenia
794 Przęsło naprężenia izolowane
795 Przęsło ochronne
796 Przycisk antynapadowy
797 Przyczółek
798 Przyrost przyspieszenia
799 Przyrząd wyrównawczy
800 Przyspieszenie pionowe
801 Przyspieszenie poziome
802 Przyspieszenie rozruchu
803 Przystanek osobowy
804 Przytwierdzenia szyn
805 Przytwierdzenie bezpośrednie
806 Przytwierdzenie pośrednie
807 Przytwierdzenie sprężyste
808 Publiczny transport zbiorowy
809 Pudło
810 Pulpit elektroniczny dla urządzeń SRK
811 Pulpit kostkowy dla stacyjnych urządzeń nastawczych
812 Pulpit sterowania
813 Punkt ekspedycyjny
814 Punkt ładunkowy
815 Punkt matematyczny
816 Punkt zdawczo-odbiorczy
817 Rada do spraw transportu kolejowego wspólnoty niepodległych państw
818 Radio 150 MHz
819 Radiołączność
820 Radiostop
821 Radiotelefon
822 Radiotelefoniczne sieci liniowe
823 Radiotelefoniczne sieci stacyjne

R[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
824 Rama wózka
825 Ramię odciągowe
826 Rampa
827 Rampa przechyłkowa
828 Regionalizacja przewozów pasażerskich
829 Regionalne centrum sterowania
830 Regulacja naprężeń
831 Regulamin techniczny stacji
832 Regulator woodwarda
833 Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych
834 Rekordy prędkości
835 Rekuperacja energii
836 Relacja pociągu
837 Reper
838 Reprofilacja szyn
839 Rewident taboru
840 Rezerwacja miejsc
841 Ręczne nastawianie zwrotnic
842 Ręczny napęd odłącznikowy
843 RID
844 Rodzaje sterowania urządzeniami SRK
845 Rozdzielnia
846 Rozdzielnia nn
847 Rozdzielnia potrzeb własnych
848 Rozdzielnia prądu stałego
849 Rozdzielnia prądu stałego niskiego napięcia
850 Rozdzielnia średniego napięcia
851 Rozdzielnia wysokiego napięcia
852 Rozdzielnica
853 Rozjazd krzyżowy podwójny
854 Rozjazd krzyżowy pojedynczy
855 Rozjazd sieciowy
856 Rozjazd zwyczajny
857 Rozjazdy krzyżowe z iglicami na zewnątrz czworoboku rozjazdu
858 Rozjazdy łukowe
859 Rozjazdy podwójne
860 Rozkaz szczególny
861 Rozłącznik
862 Rozporządzenie dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
863 Rozporządzenie w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy
864 Rozprucie zwrotnicy
865 Rozruch oporowy
866 Rozrządzanie
867 Rozstaw kół
868 Rozstaw podkładów
869 Rozstaw torów
870 Rozwiązanie drogi przebiegu
871 Rów
872 Równanie ruchu pociągu
873 Różnica wysokości toków szynowych
874 Ruchliwość
875 Ruchoma droga (RO-LA)
876 Ruszt torowy
877 Ryglowanie zwrotnicy
878 Rynek kolejowy
879 Rynek przewozowy
880 Rysy na szynach
881 Rytmizacja przewozów
882 Ryzyko indywidualne
883 Ryzyko społeczne

S[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
884 Samoczynne hamowanie pociągu
885 Samoczynny przełącznik skrzyni biegów
886 Samoczynny wyłącznik sprzęgła głównego
887 Scentralizowano-zdecentralizowany system radiołączności pociągowej w standardzie UIC 751¬3 (450 mhz)
888 Sciskacze
889 Sekcja elektryczna sieci jezdnej
890 Sekcjonowanie lpn
891 Sekcjonowanie rozdzielni
892 Sekcjonowanie sieci jezdnej
893 Sekcjonowanie sieci podłużne
894 Sekcjonowanie sieci poprzeczne
895 Sekcjonowanie sieci trakcyjnej
896 Semafory odstępowe
897 Sieci łączności telefonicznej ruchowej
898 Sieć drogowa i utrzymania
899 Sieć dwuprzewodowa
900 Sieć dyspozytora zasilania elektroenergetycznego
901 Sieć jednoprzewodowa
902 Sieć jezdna
903 Sieć kablowa i osprzęt kablowy
904 Sieć kolei linowych i sieć pociągowa kolei dojazdowych
905 Sieć kolejowa w polsce
906 Sieć łańcuchowa
907 Sieć łączności telefonicznej ogólnoeksploatacyjnej
908 Sieć manewrowa
909 Sieć nieskompensowana
910 Sieć nieuelastyczniona
911 Sieć odprawiaczy
912 Sieć płaska
913 Sieć pociągowa
914 Sieć powrotna systemu trakcji prądu przemiennego
915 Sieć półskompensowana
916 Sieć ratunkowa
917 Sieć skompensowana
918 Sieć stacyjna
919 Sieć straży ochrony kolei
920 Sieć szlakowa
921 Sieć sztywna
922 Sieć TEN-T
923 Sieć trakcyjna
924 Sieć trakcyjna powrotna
925 Sieć trakcyjna powrotna systemu trakcji prądu przemiennego
926 Sieć trakcyjna powrotna w systemie trakcji elektrycznej prądu stałego
927 Sieć uelastyczniona
928 Sieć zakładowa
929 Sieć zbiorowa
930 Sieć zbiorowa liniowa
931 Silnik trakcyjny
932 Silnikowy napęd odłącznikowy
933 Siła pociągowa
934 Siła pociągowa przy prędkości maksymalnej
935 Siła poprzeczna na styku koła z szyną
936 Simpleks
937 Siodełko kierownicy
938 Siodełko ślizgowe
939 Skazy podsypkowe
940 Skład do ruchu zmiennokierunkowego
941 Skład konwencjonalny
942 Skład pociągu
943 Skład wagonów
944 Składnik interoperacyjności
945 Skok iglicy
946 Skos rozjazdu
947 Skrajnia kinematyczna
948 Skrajnik
949 Skrócone pojedyncze połączenie torów
950 Skrzynia zależności
951 Skrzyżowania strzeżone przez obsługę
952 Skrzyżowania z ostrzeganiem automatycznym
953 Skrzyżowanie linii kolejowej z innymi rodzajami transportu
954 Skrzyżowanie toru
955 Sledzenie przesyłek
956 Slizgi boczne
957 Słup kotwowy
958 Słup krzyżowy
959 Słup przelotowy
960 Smarowanie obrzeża kół
961 Smarownica
962 Spawanie termitowe
963 Specjalne urządzenia SRK
964 Spedytor kolejowy
965 Splot torów
966 Spływ
967 Spokojność jazdy
968 Spona iglicowa
969 Sprzęg
970 Sprzęg międzywózkowy
971 Sprzęg śrubowy
972 Sprzęg wielokrotny
973 Sprzężenie zamknięć nastawczych
974 Srednia odległość przejazdu
975 Srednica koła
976 Srednica koła nowego
977 Srednica koła zużytego
978 Srodek transportu
979 Sruby łubkowe
980 Stacja macierzysta
981 Stacja przekształtnikowa
982 Stacja transformatorowa
983 Stacja transformatorowa budynkowa
984 Stacja transformatorowa kontenerowa
985 Stacja transformatorowa słupowa
986 Stacyjne urządzenia suwakowe
987 Stacyjny odstęp czasu
988 Stacyjny punkt ładunkowy
989 Stan techniczny urządzenia SRK
990 Standardy konstrukcyjne nawierzchni
991 Stanowisko operatora urządzeń SRK
992 Stare podejście
993 Starotorze
994 Starzenie elementów urządzeń SRK
995 Sterowanie lokalne
996 Sterowanie ruchem kolejowym
997 Sterowanie ruchem na liniach o małym natężeniu ruchu
998 Sterowanie ruchem pojazdów metra
999 Sterowanie zdalne w systemach zasilania trakcji elektrycznej
1000 Stojąca skrzynia zależności
1001 Stopień zagęszczenia
1002 Stożkowatość kół zestawu kołowego
1003 Strefa oddziaływania trakcji elektrycznej
1004 Strefa przejściowa
1005 Strefa zgniotu
1006 Struktura cyklu przeglądów i napraw
1007 Studium wykonalności
1008 SUW 2000
1009 Suwmiarka kolejowa
1010 Suwnice bramowe
1011 Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego
1012 Swiadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego
1013 Swiatła sygnałowe
1014 Swiatło mostu
1015 Sygnalizacja dla manewrów
1016 Sygnalizacja kabinowa
1017 Sygnalizacja kolejowa
1018 Sygnalizator powtarzający
1019 Sygnał
1020 Sygnał zastępczy
1021 Sygnały czoła pociągu
1022 Sygnały końca pociągu
1023 Sygnały na pociągu
1024 Symetryczny rozkład jazdy
1025 Synchronizacja faz
1026 System acts
1027 System als
1028 System ars
1029 System automatycznej zmiany rozstawu kół
1030 System bimodalny
1031 System cyfrowej łączności radiowej GSM-R
1032 System eksploatacji urządzeń SRK
1033 System informacji rozgłoszeniowej
1034 System informacji wewnętrznej
1035 System informacji zewnętrznej
1036 System informacyjny obsługi transportu kolejowego
1037 System kolejowo-tramwajowy
1038 System kontenerowy
1039 System liczenia pasażerów
1040 System naczep transportu intermodalnego
1041 System nadwozi wymiennych
1042 System przywołania obsługi pociągu przez pasażera
1043 System rezerwacji miejsc
1044 System rss
1045 System sterowania ruchem kolejowym SRK
1046 System uszynienia grupowego
1047 System utrzymania pojazdów kolejowych
1048 System zasilania odbiorów nietrakcyjnych
1049 System zasilania trakcj elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości systemowej 50/60 Hz
1050 System zasilania trakcji elektrycznej
1051 System zasilania trakcji elektrycznej prądu przemiennego – wariant z autotransformatorami
1052 System zasilania trakcji elektrycznej prądu przemiennego obniżonej częstotliwości
1053 System zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego
1054 Systemowa organizacja przewozów pasażerskich
1055 Systemy apm
1056 Systemy automatycznego nadzoru pociągów
1057 Systemy automatycznego ostrzegania
1058 Systemy automatycznego prowadzenia pociągu
1059 Systemy automatycznego sterowania pociągiem
1060 Systemy automatycznej kontroli pociągu
1061 Systemy hamulca w układach hamulcowych
1062 Systemy informatyczne w transporcie kolejowym – aplikacje telematyczne
1063 Systemy informatyczne w transporcie kolejowym – główne wyzwania
1064 Systemy informatyczne w transporcie kolejowym – informatyka w sterowaniu ruchem kolejowym
1065 Systemy informatyczne w transporcie kolejowym – rozkłady jazdy
1066 Systemy informatyczne w transporcie kolejowym – systemy klasy ERP
1067 Systemy informatyczne w transporcie kolejowym – zarządzanie operacyjne
1068 Systemy informatyczne w transporcie kolejowym – zarządzanie projektami inwestycyjnymi
1069 Systemy informatyczne w transporcie kolejowym – zarządzanie zasobami
1070 Systemy klasy A
1071 Systemy klasy B
1072 Systemy monitoringu wizyjnego
1073 Systemy rozgłoszeniowe
1074 Systemy rozruchu
1075 Systemy sterowania pojazdem szynowym
1076 Systemy sygnalizacji alarmowej
1077 Systemy sygnalizacyjne
1078 Systemy sygnalizacyjne informacyjne
1079 Systemy wspomagania decyzji w drogach kolejowych
1080 Systemy zarządzania bezpieczeństwem
1081 Szafa niskiego napięcia
1082 Szafa wysokiego napięcia
1083 Szerokość toru
1084 Szyna
1085 Szyna kolankowa
1086 Szyna prądowa
1087 Szyna przejściowa
1088 Szyna rowkowa
1089 Szyna uszkodzona
1090 Szyna złamana
1091 Szyny bezotworowe
1092 Szyny łączące
1093 Szyny skrzydłowe
1094 Szyny w otulinie

T[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
1095 Tablica zależności urządzeń SRK
1096 Tabor bimodalny
1097 Tabor bimodalny z adapterem na wózku
1098 Tabor do przewozów pasażerskich
1099 Tabor kolejowy
1100 Taryfa kolejowa
1101 Techniczne specyfikacje interoperacyjności
1102 Techniczne specyfikacje interoperacyjności dla systemu SRK
1103 Telefoniczna łączność dla obwodów uzależnień wyłączników szybkich
1104 Telefoniczna łączność dla zdalnego sterowania obiektami trakcji
1105 Telefoniczna łączność dyspozytorska
1106 Telefoniczna łączność selektorowa
1107 Telefoniczna łączność selektorowa trakcyjna
1108 Telefoniczna łączność stacyjno-ruchowa
1109 Telefoniczna łączność wypadkowa trakcyjna
1110 Telefoniczna łączność zdalnego sterowania liniami LPN
1111 Telewizja przemysłowa na skrzyżowaniu
1112 Temperatura neutralna
1113 Tender
1114 Terminal kolejowo-drogowy
1115 Terminal kolejowy
1116 Terminal kontenerowy
1117 Terminal materiałów sypkich
1118 Terminal paliw gazowych
1119 Terminal paliw płynnych
1120 Terminal przeładunkowy
1121 Terminal transportu intermodalnego
1122 Terminal transportu multimodalnego
1123 Termit
1124 Tester ciągłości kabli powrotnych
1125 Teu
1126 Tłumik drgań
1127 Tor bezstykowy
1128 Tor boczny
1129 Tor główny
1130 Tor klasyczny
1131 Tor kolejowy
1132 Tor na płytach
1133 Tor odgałęźny
1134 Tor zasadniczy
1135 Tor zwrotny
1136 Toromierz
1137 Toromierz elektroniczny
1138 Torowisko
1139 Torowy bierny nadajnik informacji
1140 Torowy czynny nadajnik informacji
1141 Transeuropejski system kolei dużych prędkości
1142 Transeuropejski system kolei konwencjonalnej
1143 Transformator izolacyjny
1144 Transformator potrzeb własnych
1145 Transformator prostownikowy
1146 Transformator separacyjny
1147 Transformatory podstacji systemu trakcji elektrycznej prądu przemiennego
1148 Transformatory specjalne symetryzujące
1149 Transmisja danych
1150 Transport intermodalny
1151 Transport kombinowany
1152 Transport multimodalny
1153 Trasa pociągu
1154 Trasowanie
1155 Trójkąt obrotowy
1156 Trwałość szyn
1157 Tunel
1158 Tunel pasażerski
1159 Tuzz

U[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
1160 Układ bujakowy
1161 Układ drogowy punktu ładunkowego
1162 Układ drzwi wejściowych
1163 Układ geometryczny toru
1164 Układ hamulcowy
1165 Układ napędu
1166 Układ ogrzewania
1167 Układ prędkości zadanej
1168 Układ przygotowania powietrza
1169 Układ regulacji prędkości sepex
1170 Układ torowy punktu ładunkowego
1171 Układ usprężynowania
1172 Układ usprężynowania i stopnia
1173 Układ usprężynowania ii stopnia
1174 Układ zestawów kół
1175 Ukop
1176 Ukośnik
1177 Ukres
1178 Ulga przejazdowa
1179 Umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych agc i umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących agtc
1180 Umowa przewozowa
1181 Urządzenia cięgłowo-zderzne
1182 Urządzenia czuwakowe
1183 Urządzenia na skrzyżowaniu z ostrzeganiem automatycznym
1184 Urządzenia nastawcze hamulca
1185 Urządzenia niskiego napięcia
1186 Urządzenia rozładunkowe
1187 Urządzenia SRK
1188 Urządzenia sygnalizacji wywoławczej
1189 Urządzenia średniego napięcia
1190 Urządzenia układu mechanicznego hamulca
1191 Urządzenia układu powietrznego hamulca
1192 Urządzenie cięgłowe
1193 Urządzenie do formowania jednostek ładunkowych
1194 Urządzenie ładunkowe
1195 Urządzenie naprężające
1196 Urządzenie przeciwpoślizgowe
1197 Urządzenie samoczynnego hamowania pociągu
1198 Urządzenie sterowania
1199 Ustawiacz
1200 Uszkodzenie katastroficzne urządzenia SRK
1201 Uszkodzenie systemu SRK
1202 Uszkodzenie urządzenia SRK
1203 Uszyniacz
1204 Uszynienie
1205 Uszynienie grupowe
1206 Uszynienie indywidualne
1207 Uszynienie otwarte
1208 Uszynienie zamknięte
1209 Utrzymanie mostów
1210 Utrzymanie nawierzchni kolejowej
1211 Utwierdzenie przebiegu
1212 Uzależnienia elementów przebiegu przy urządzeniach pędniowych
1213 Uziemienie
1214 Uziom
1215 Uzwojenia trakcyjne transformatora

W[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
1216 Wadliwość toru
1217 Wady kontaktowo-zmęczeniowe
1218 Waga wagonowa
1219 Wagon kolejowy
1220 Wagon pasażerski
1221 Wagon pomiarowy
1222 Wagon specjalny
1223 Wagon towarowy
1224 Wahania napięcia
1225 Wał kułakowy
1226 Warstwa ochronna
1227 Weryfikacja we zgodności podsystemu
1228 Węzeł kolejowy
1229 Węzeł komunikacyjny
1230 Węzeł łożyskowy zestawu kołowego
1231 Wężykowanie
1232 Wiadukt
1233 Wiata
1234 Wichrowatość toru
1235 Widoczność sygnałów
1236 Wielkości kinematyczne
1237 Wielkość przewozów
1238 Wieszak
1239 Wisząca skrzynia zależności
1240 Wkolejanie
1241 Wkręt
1242 Worki podsypkowe
1243 Wózek
1244 Wózek cztero- i więcej osiowy
1245 Wózek dwuosiowy
1246 Wózek jednoosiowy
1247 Wózek napędny
1248 Wózek pojazdu przegubowego, inaczej wózek jacobsa
1249 Wózek prowadzący
1250 Wózek toczny
1251 Wózek trzyosiowy
1252 Wózek z niezależnie obracającymi się kołami
1253 Wózek z radialnie ustawianymi zestawami kołowymi
1254 Wskazania semaforów kształtowych
1255 Wskazania semaforów świetlnych
1256 Wskaźnik mocy jednostkowej
1257 Wskaźnik zagęszczenia
1258 Wskaźniki sygnalizacyjne przy torach
1259 Wspólnota kolei europejskich
1260 Wspólnotowe organy ustawodawcze
1261 Współczynnik przyczepności
1262 Współczynnik sprężystości zawieszenia
1263 Wstawka prosta
1264 Wstawka szynowa
1265 Wyboczenie toru
1266 Wybuksowanie
1267 Wydzielone sieci łączności telefonicznej
1268 Wyjście awaryjne
1269 Wykaz wagonów w składzie pociągu
1270 Wykolejenie
1271 Wykolejnica
1272 Wykres ruchu
1273 Wyłącznik liniowy
1274 Wyłącznik mocy
1275 Wyłącznik szybki
1276 Wyłącznik szybki zapasowy
1277 Wymagania bezpiecznościowe i niezawodnościowe w urządzeniach SRK
1278 Wymagania dla urządzeń SRK
1279 Wymagania zasadnicze
1280 Wymiana ciągła nawierzchni
1281 Wymiana wtórna nawierzchni
1282 Wypadki i wydarzenia kolejowe
1283 Wyposażenie specjalne podwozia
1284 Wyposażenie zewnętrzne nadwozia
1285 Wysadziny toru
1286 Wysięgnik pomocniczy
1287 Wysięgnik przewodu uszyniającego
1288 Wysokość konstrukcyjna sieci jezdnej
1289 Wysokość podłogi nad główką szyny
1290 Wysokość zawieszenia sieci
1291 Wytrzymałość zwarciowa/zdolność wyłączania zwarć
1292 Wytyczanie toru
1293 Wywrotnica wagonowa
1294 Wyzwolenie/zadziałanie wyłącznika szybkiego
1295 Wzajemna akceptacja istniejącego taboru
1296 Wzbudnica

Z[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
1297 Zabezpieczenie antykorozyjne
1298 Zabezpieczenie jednopoziomowych skrzyżowań kolei z drogami
1299 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe
1300 Zabezpieczenie ruchu kolejowego
1301 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
1302 Zakrętarka uniwersalna
1303 Zależności blokady półsamoczynnej jednokierunkowej
1304 Zależności blokady półsamoczynnej zmiennokierunkowej
1305 Zależności w urządzeniach SRK
1306 Zamek zwrotnicowy ryglowy
1307 Zamek zwrotnicowy trzpieniowy
1308 Zamieć śnieżna
1309 Zamknięcia zwrotnicowe
1310 Zamknięcie elementu drogi przebiegu
1311 Zamknięcie nastawcze
1312 Zamknięcie przebiegu
1313 Zamknięcie toru
1314 Zaokrąglenie załomu profilu podłużnego
1315 Zapełnienie wagonu
1316 Zapowiadanie ruchu pociągów
1317 Zapowiadanie telefoniczne
1318 Zarys powierzchni tocznej koła
1319 Zasada bezpieczeństwa systemów przekaźnikowych
1320 Zasilacz
1321 Zasilacz dodatkowy
1322 Zasilanie rezerwowe
1323 Zasilanie sieci trakcyjnej
1324 Zasilanie urządzeń przekaźnikowych
1325 Zasłony odśnieżne
1326 Zasobnik energii elektrycznej
1327 Zasypka
1328 Zawieja
1329 Zawieszenie mostowe
1330 Zawieszenie poprzeczne
1331 Zawieszenie silnika
1332 Zawieszenie typu y
1333 Zawory spustowe
1334 Zawór poziomujący
1335 Zbiornik piasku
1336 Zbrojenie gruntu
1337 Zdalne sterowanie ruchem – nastawnia
1338 Zdalne sterowanie ruchem – obiekt sterowany
1339 Zdalne sterowanie ruchem – obiekt zdalnie sterowany
1340 Zdalne sterowanie ruchem – odcinkowy dyżurny ruchu
1341 Zdalne sterowanie ruchem – pulpit odcinkowego dyżurnego ruchu
1342 Zdalne sterowanie ruchem – transmisja
1343 Zdalne sterowanie ruchem – urządzenia
1344 Zdalne sterowanie ruchem – wymagania dla okręgu zsr
1345 Zdalne sterowanie ruchem charakterystyka ogólna
1346 Zderzak
1347 Zdolność przepustowa
1348 Zeberko ochronne
1349 Zespół prostowników
1350 Zespół przekształtnikowy
1351 Zespół trakcyjny
1352 Zgarniarka
1353 Ziemia systemu trakcyjnego
1354 Zintegrowana jednostka ładunkowa
1355 Zintegrowana struktura prowadzenia ruchu
1356 Zintegrowany cykliczny rozkład jazdy
1357 Zintegrowany system diagnostyczny dróg kolejowych
1358 Zintegrowany system taryfowo-biletowy
1359 Zlewnia
1360 Złącza izolowane dla potrzeb SRK
1361 Złącza szynowe
1362 Złącze izolowane (izolowane połączenie szyn)
1363 Złobek
1364 Zmiana szerokości torów
1365 Zmienność obciążenia podstacji trakcyjnych
1366 Znaki regulacji osi toru
1367 Zródło światła
1368 Zrównoważony rozwój transportu
1369 Zuraw do układania torów
1370 Zużycie boczne szyn
1371 Zużycie sieci jezdnej
1372 Zużycie szyn
1373 Zużycie urządzeń SRK
1374 Zwarcie doziemne
1375 Zwarcie niewykrywalne
1376 Zwarty skład
1377 Zwiększanie przepustowości
1378 Zwis wstępny
1379 Zwrotnia grupowa dla pędni
1380 Zwrotniczy
1381 Zygzakowanie sieci jezdnej
1382 Zywopłoty odśnieżne

Do rozwinięcia[edytuj]

L.p. Art. Uwagi
1 Blachownica
2 Bocznica kolejowa
3 Czołownica
4 Droga kolejowa
5 Dyżurny ruchu
6 Górka rozrządowa
7 Infrastruktura kolejowa
8 Manewry
9 Masa służbowa
10 Maszynista
11 Maźnica
12 Mijanka
13 Modernizacja pojazdu kolejowego
14 Nastawnia
15 Nastawnica
16 Obrotnica
17 Obrzeże koła
18 Odprzęg
19 Odstęp
20 Okręg nastawczy
21 Ostoja
22 Pociąg
23 Podłużnica
24 Pojazd kolejowy
25 Poprzecznica
26 Posterunek następczy
27 Posterunek odgałęźny
28 Posterunek odstępowy
29 Posterunek osłonny
30 Posterunek ruchu
31 Posterunek zapowiadawczy
32 Powierzchnia toczna koła
33 Przewoźnik kolejowy
34 Punkt eksploatacyjny
35 Rozjazd
36 Rozkład jazdy pociągów
37 Semafor
38 Skrajnia budowli
39 Stacja
40 Stacja rozrządowa
41 Stacja węzłowa
42 Szlak
43 Tarcza ostrzegawcza
44 Transport wewnątrzzakładowy
45 Wagon silnikowy
46 Wieniec koła
47 Zarządca infrastruktury
48 Zestaw kołowy
49 Zwrotnica