Świadectwo bezpieczeństwa

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Świadectwo bezpieczeństwa – dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa.[1]


Świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury[edytuj]

Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy, jeżeli przedstawi on:

 1. wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowegooraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych
 2. oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych;
 3. wykaz przepisów wewnętrznych określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej
 4. oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych metra zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie o transporcie kolejowym i wydanych na jej podstawie przepisach


Świadectwo bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego[edytuj]

Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego jeżeli przedstawi on:

 1. wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych
 2. oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych
 3. oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych metra zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie o transporcie kolejowym i wydanych na jej podstawie przepisach
 4. wykaz przepisów wewnętrznych określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych


Świadectwo bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej[edytuj]

Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa użytkownikowi bocznicy kolejowej jeżeli przedstawi on:

 1. wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
 2. wykaz przepisów wewnętrznych określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych albo oświadczenie o stosowaniu zatwierdzonych przepisów wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę;
 3. wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych
 4. oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych
 5. oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych metra zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie o transporcie kolejowym i wydanych na jej podstawie przepisach
 6. regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona [2]Przypisy

 1. Art. 4 ust. 18 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 2. Art. 19 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)